2022


Datum Ort Thema Status
Januar
14.01.2021 Münster / NRW Kinderschutzfachkraft Seminar
15.01.2021 Münster / NRW Kinderschutzfachkraft Seminar
Februar
       
März
       
April
01.04.2022 Hainburg Gesprächsführung Seminar
28.04.2022  Kreis Offenbach Schutzauftrag §8a SGBVIII Seminar
Mai
       
Juni
       
Juli
       
August
       
September
22.09.2022 Münster / NRW Kinderschutzfachkraft Seminar
23.09.2022 Münster / NRW Kinderschutzfachkraft Seminar
Oktober
12.10.2022 Kreis Offenbach Schutzauftrag §8a SGBVIII Seminar
November
09.11.2022 Kreis Offenbach Schutzauftrag §8a SGBVIII Seminar
Dezember